ของฝาก

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่


    เมืองนครนายก หลาย ๆ ท่าน ต้องนึกถึงน้ำตกนางรอง น้ำตกวังตะไคร้ น้ำตกสาริกา และมะปรางเป็นอันดับต้น ๆ แต่มีอีกอย่างที่ยังไม่มีใครกล่าวถึงมากนัก ก็คือผลิตภัณฑ์ที่กำลังสร้างชื่อให้กับจังหวัดนครนายก นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แกะสลัก ซึ่งเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเมืองนครนายกโดยแท้ ที่สร้างสมประสบการณ์จนมี ฝีมือประณีต สร้างกระบอกไม้ไผ่ป่า กลายเป็นของตกแต่งที่งดงามยิ่ง รูปแบบแปลกตา และยังขจรไกลไปยังต่างแดนอีกด้วย ทริปนี้เราพาไปเยี่ยมชมความงามของ งานแกะสลักไม้ไผ่ ที่ตำบลสาริกา จากการรวมกลุ่มกันเล็ก ๆของชาวท้องถิ่นใน ตำบลสาริกา เพื่อทำ ผลิตภัณฑ์จากต้นไผ่ที่มีอยู่มากมายในผืนป่าเขาใหญ่จากต้นไม้รากไม้ที่ไม่มีคุณค่ามากนักในทางพาณิชย์ ใครจะคิดบ้างว่า เหง้าไม้ไผ่ต้นไม้ไผ่ที่ทุกคนมองว่าไม่มีค่าจะกลายมาเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ขายดิบขายดีของจังหวัดนครนายก และยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย การแกะสลักไม้ไผ่นั้นมีขั้นตอนยุ่งยากต้องใช้เวลาและความละเอียดพอสมควรกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่สวยงามอย่างที่เราเห็น ต้องใช้ความอดทนข่อนข้างมากทีเดียว

     วัตถุดิบส่วนมากก็จะอยู่ในเขตนครนายก ก็คือไม้ไผ่พันธุ์ ที่นำมาแกะสลักส่วนมากเป็นพันธุ์ไผ่ตง แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ หนัก กลาง เบา อย่างที่แกะอยู่จะเป็นไผ่ตงกลาง ไผ่ตงหนักค่อนข้างลำใหญ่ มีเหง้าใหญ่ และไม่นิยมกินหน่อกัน ไผ่ตงกลางกับไผ่ตงหนักใช้ลำและเหง้าในการแกะสลัก ส่วนไผ่ตงเบานั้นนิยมกินหน่อเป็นอาหารเลยไม่ค่อยนำมาแกะสลัก ส่วนต่าง ๆ ของไม้ไผ่เมือตัดออกมาแล้วสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้เกือบทั้งหมดไม่ค่อยได้ทิ้ง

แผนที่