ของฝาก

ดอกดาหรา


     ดอกดาหรา ซึ่งจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับขิงและข่านั้นเอง ส่วนลำต้นดาหลาจะอยู่ใต้ดินที่พวกเราเรียกว่าเหง้าซึ่งเหง้าที่พูดถึงนี้จะเป็นจุดกำเนิดของหน่ออ่อนของทั้งต้นและดอกดาหลาต่อไป

     ต้นดาหลานอกจากจะนำมาเป็นไม้เพื่อชมความสวยงามของดอกแล้วยังสามารถนำดอกมาประกอบอาหารได้และก็มีคุณค่าทางสมุนไพรสูงมากด้วย

     ตามเส้นทาง 3049 และเลี้ยวซ้ายไปทางวังรีรีสอร์ทมีเกษตรกรที่ทำสวนดอกดาหลาอยู่สิบกว่าราย แต่หากนักท่องเที่ยวตัองการจะไปเยี่ยมชมสวน หรือแวะไปซื้อและอยากจะลองตัดดอกเองที่ สวนดาหลา แสงทอง (จากทางหลวง 3049 เลี้ยวซ้ายเข้าไป 12 กม.) พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ฤดูกออกดอกของดอกไม้ชนิดนี้อยู่ระหว่างเดือน พฤศิกายน-พฤษภาคม