ร้านอาหาร

ครัวปลาเขื่อน


ร้านอาหาร ครัวปลาเขื่อน
ลักษณะเด่น
จุดสังเกต น้ำตก
อำเภอ เมือง
ที่อยู่
เวลา ทุกวัน 09.00-21.00 น.
โทรศัพท์ 08-7343-6317, 08-7722-0728
Website

แผนที่