ข่าวประชาสัมพันธ์

วิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ครั้งที่ 10


เชิญร่วมแข่งขันวิ่ง “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ครั้งที่ 10  

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : วิ่งมาราธอน/Marathon ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร/Km.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : วิ่งฮาล์ฟมาราธอน/Half-Marathon ระยะทาง 21.10 กิโลเมตร/Km.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : วิ่งมินิมาราธอน/Mini-Marathon ระยะทาง 11 กิโลเมตร/Km.