ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2559


...ประกาศ...

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน

ภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2559

(กีฬาจังหวัด)

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2559

ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

 

 

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง)
ไฟล์แนบ

 -เจ้าหน้าที่-และนักกีฬา_1.pdf

 -และใบส่งรายชื่อนักกีฬา_1.pdf

 -เจ้าหน้าที่-และนักกีฬา.pdf

 -และใบส่งรายชื่อนักกีฬา.pdf

 -เจ้าหน้าที่-และนักกีฬา_1.doc

 -และใบส่งรายชื่อนักกีฬา.doc

 -เจ้าหน้าที่-และนักกีฬา.doc