ที่พัก

สวนริมเขา มะยงชิด & บ้านพัก


สวนริมเขา ตั้งแต่เริ่มทำสวนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ 10 กว่าปี สวนริมเขามีข้อคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกทำสวนมะยงชิด มะปรางหวานว่า ผลไม้ทุกชนิดในประเทศ ทั้งผลผลิตและราคากิ่งพันธุ์ จากสถิติที่ผ่านมาเป็นเวลายาวนานถึงปัจจุบันทั้งราคาผลผลิตและราคากิ่งพันธุ์ สำหรับผลไม้มะยงชิด, มะปรางหวาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงความสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับผลไม้ทุกประเภทในประเทศ ราคามีแต่จะลดต่ำลงอย่างน่าใจหาย อีกทั้งมีความมั่นใจ ทั้งสภาพดินและภูมิอากาศของจังหวัดนครนายก เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำสวนมะยงชิดและมะปรางหวาน

รวมทั้งเพื่อต้อนรับปี2554นี้ ทางสวนมีการจัดบริการในส่วนของบ้านพักในสวน เพื่อผู้ที่มาชื่นชมความงามของธรรมชาติ มีโอกาสใช้เวลาอยู่ที่สวนได้อย่างสะดวกสบาย หรือจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพักผ่อนย่อยๆกันในครอบครัว หมู่เพื่อนสนิท อีกทั้งยังสาสมารถเดินทางยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายกอีกด้วย


ชื่อสถานที่พักแรม สวนริมเขา มะยงชิด & บ้านพัก
อำเภอ/เขต บ้านนา
ประเภทที่พัก โฮมสเตย์/เรือนพักแรม
ที่ตั้ง - ซ. - ต. ศรีกะอาง อ. บ้านนา จ. นครนายก 26110
จำนวนห้องพัก 3
จำนวนห้องประชุม 0
ความจุของห้องประชุม 0
ราคาต่ำสุด (บาท) 1500
ราคาสูงสุด (บาท) 5500
ชื่อผู้ติดต่อ คุณดุุสิต  ไชยจงมี  และคุณดลวีร์  คงกัน
โทรศัพท์ 081-172-0628 , 081-771-4521, 08-6366-3556 , 08-1346-7486
โทรสาร
อีเมลล์
เว็บไซต์ http://suanrimkhao.siam2web.com/