ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินท่องเที่ยว ประจำปี 58


ปฏิทินท่องเที่ยว กิจกรรม เทศกาล กีฬา และงานประเพณีของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2558

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม เทศกาล กีฬา และงานประเพณี

สถานที่จัดงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

เดือนมกราคม

 

1.

การจัดงานถนนคนเดิน

 

ถนนสี่แยกห้างใต้ฟ้าไปถึงหน้าศาลากลางจังหวัด

- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

- เทศบาลเมืองนครนายก

 

2.

เทศกาลกินปลาและกุ้ง

สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

(สวนหลวง ร.9)

 

- สนง.ประมงจังหวัดนครนายก

 

เดือนกุมภาพันธ์

 

3.

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และของดีเมืององครักษ์

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

คลอง 15 อำเภอองครักษ์

- อบต.บางปลากด

- ปกครองอำเภอองครักษ์

- สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก

 

4.

กิจกรรมเดินป่าท่องไพร

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

- อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

 

เดือนมีนาคม

 

5.

การแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน

ณ บริเวณหน้าเขื่อน

ขุนด่านปราการชล

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง

- จังหวัดนครนายก

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

 

6.

งานมะยงชิด-มะปรางหวาน ของดีเมืองนครนายก/OTOP

บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก

- ชมรมชาวสวนมะยงชิด-มะปรางหวาน

- สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก

- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

 

7.

การแข่งขันแรลลี่รถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

8.

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทถนน

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

 

เดือนเมษายน

 

9.

การแข่งขันกอล์ฟ 6 สนาม

ณ สนามกอล์ฟในจังหวัดนครนายก

- ปกครองจังหวัดนครนายก

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

10.

งานอนุรักษ์มรดกไทย

สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดนครนายก

- สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

 

11.

การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ณ บริเวณแก่งเทียมลำน้ำนครนายก

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง

- ปกครองจังหวัดนครนายก

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

- ศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม

- สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

12.

งานสงกรานต์วัดฝั่งคลอง

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

- ชุมชนไทยพวนอำเภอปากพลี

- เทศบาลตำบลเกาะหวาย

 

เดือนพฤษภาคม

13.

งานประกวดพันธุ์ไก่พื้นเมือง

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

- สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

เดือนมิถุนายน

14.

กิจกรรมล่องแก่ง

บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

เดือนกรกฎาคม

15.

กิจกรรมล่องแก่ง

บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

เดือนสิงหาคม

16.

12 สิงหา มหกรรมกีฬามวลชนคนรักแม่

พื้นที่จังหวัดนครนายก

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

17.

กิจกรรมล่องแก่ง

บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

เดือนกันยายน

18.

กิจกรรมล่องแก่ง

บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

เดือนตุลาคม

19.

กิจกรรมล่องแก่ง

บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล

- สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

20.

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

วัดเขานางบวช ตำบลสาริกา

อำเภอเมือง

- อบต.สาริกา

21.

งานประเพณีสารทไทย และแข่งขันเรือยาวประเพณี

ท่าน้ำวัดทวีพูลรังสรรค์

- อบต.ทรายมูล

- อำเภอองครักษ์

22.

งานกาชาดนครนายกมรดกธรรมชาติโลก

บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก

- ปกครองจังหวัดนครนายก

 

เดือนพฤศจิกายน

23.

การแข่งขันวิ่งเขาชะโงก มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

โรงเรียนนายร้อย จปร.

ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง

- โรงเรียนนายร้อย จปร.

24.

งานเทศกาลลอยกระทงวัดฝั่งคลอง

ท่าน้ำวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

- ชุมชนไทยพวนอำเภอปากพลี

- เทศบาลตำบลเกาะหวาย

 

เดือนธันวาคม

25.

เทศกาลดูนกเหยี่ยวดำ

พื้นที่ อบต.ท่าเรือ

- อบต.ท่าเรือ

- อำเภอปากพลี

 

 

ไฟล์แนบ

 ปฏิทินท่องเที่ยวปี58.pdf