ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 57


 

มหกรรมปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาสัมผัสดินแดนอัจฉริยะและมรดกธรรมชาติโลก

ปฏิทินท่องเที่ยว กิจกรรม เทศกาล กีฬา และงานประเพณีของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2557

 

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม เทศกาล กีฬา และงานประเพณี

ระยะเวลาในการจัดงาน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่จัดงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.

การจัดงานถนนคนเดิน

 

เริ่มเดือนมกราคม 2557

ถนนสี่แยกห้างใต้ฟ้าไปถึงหน้าศาลากลางจังหวัด

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เทศบาลเมืองนครนายก

 

2.

เทศกาลกินปลาและกุ้ง

ระหว่างเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

(สวนหลวง ร.9)

สนง.ประมงจังหวัดนครนายก

 

3.

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

และของดีเมืององครักษ์

ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

คลอง 15 อำเภอองครักษ์

อบต.บางปลากด

ปกครองอำเภอองครักษ์

และสนง.เกษตรจังหวัดนครนายก

 

4.

กิจกรรมเดินป่าท่องไพร

ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์

ถึง 30 กันยายน 2557

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

5.

การแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน

ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่

1 – 2 มีนาคม 2557

ณ บริเวณหน้าเขื่อน

ขุนด่านปราการชล

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง

จังหวัดนครนายก และสำนักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ปฏิทินท่องเที่ยวของ

ททท.นครนายก

จัดเดือนมิถุนายน

6.

งานมะยงชิด-มะปรางหวาน ของดีเมืองนครนายก

/OTOP

ระหว่างเดือน

มีนาคม 2557

บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชมรมชาวสวนมะยงชิด-มะปรางหวาน

สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

 

7.

การแข่งขันแรลลี่รถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

ระหว่างวันที่ 15 - 16

มีนาคม 2557

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

8.

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทถนน

ระหว่างวันที่ 29 -30

มีนาคม 2557

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

9.

การแข่งขันกอล์ฟ 6 สนาม

ระหว่างเดือน

มีนาคม - เมษายน 2557

ณ สนามกอล์ฟในจังหวัดนครนายก

ปกครองจังหวัดนครนายก

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

10.

งานอนุรักษ์มรดกไทย

2 เมษายน 2557

สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดนครนายก

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

 

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม เทศกาล กีฬา และงานประเพณี

ระยะเวลาในการจัดงาน

วัน/เดือน/ปี

สถานที่จัดงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

11.

การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนานาชาติและ

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

ระหว่าง

วันที่ 5 -6 เมษายน 2557

ณ บริเวณแก่งเทียมลำน้ำนครนายก ตำบลหินตั้ง

อำเภอเมือง

ปกครองจังหวัดนครนายก

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

 

12.

งานสงกรานต์วัดฝั่งคลอง

12-14 เมษายน 2557

วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี

ชุมชนไทยพวนอำเภอปากพลี

เทศบาลตำบลเกาะหวาย

งานสงกรานต์

วัดฝั่งคลอง

13.

งานประกวดพันธุ์ไก่พื้นเมือง

ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2557

สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดนครนายก

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

14.

12 สิงหา มหกรรมกีฬามวลชนคนรักแม่

12 สิงหาคม 2557

พื้นที่จังหวัดนครนายก

กรมพลศึกษา

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

15.

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

จังหวัดนครนายก

 

ระหว่างเดือน

กันยายน 2557

สนามกีฬาโรงเรียนในเขตจังหวัดนครนายก

กรมพลศึกษา

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

16.

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

8 ตุลาคม 2557

วัดเขานางบวช ตำบลสาริกา

อำเภอเมือง

อบต.สาริกา

 

17.

งานประเพณีสารทไทย และ

แข่งขันเรือยาวประเพณี

ระหว่างเดือน

กันยายน-ตุลาคม 2557

ท่าน้ำวัดทวีพูลรังสรรค์

อบต.ทรายมูล และอำเภอองครักษ์

 

18.

งานกาชาดนครนายกมรดกธรรมชาติโลก

ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2556

บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก

ปกครองจังหวัดนครนายก

ปฏิทินของททท.

จัดเดือนระหว่างเดือนธ.ค. –ม.ค.

19.

การแข่งขันวิ่งเขาชะโงก มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน  2557

โรงเรียนนายร้อย จปร.

ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง

โรงเรียนนายร้อย จปร.

 

20.

งานเทศกาลลอยกระทงวัดฝั่งคลอง

6 พฤศจิกายน 2557

ท่าน้ำวัดฝั่งคลอง

อำเภอปากพลี

ชุมชนไทยพวนอำเภอปากพลี

เทศบาลตำบลเกาะหวาย