ปฏิทินกิจกรรม

การแข่งขันเรือแคนูสลาลอม


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเรือพายไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเรือแคนูคยัคสลาลอมชิงชนะเลิศเอเซียต่อไป

การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 5 - 6 เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณแก่งเทียม

ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก