ปฏิทินกิจกรรม

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา 56


เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปัจจุบันกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประชาชนมีความนิยมท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้น และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากการให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทางกาย จังหวัดนครนายกให้ความสำคัญกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดงานการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทถนน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 การจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดนครนายก