แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แหล่งโบราณคดีดงละคร (เมืองโบราณดงละคร)


เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยทวารวดีและขอม แต่เดิมเรียกกันว่า “เมืองลับแล” เนินดินดงละครหรือดงใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ภายในมีเมืองโบราณหรือดงเล็ก ลักษณะเดียวกับเมืองโบราณทั่วไปในสมัยทวารวดี  ภายในเมืองน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นปกครอง ส่วนประชาชนทั่วไปน่าจะกระจายอยู่ในบริเวณที่ลุ่มรอบเมือง

แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดีดงละคร (เมืองโบราณดงละคร)
ลักษณะเด่นสถานที่ ลักษณะเป็นรูปไข่อยู่ค่อนไปทางทิศตะวันตกของเนินดิน มีคันดินเป็นกำแพง 2 ชั้นชาวบ้านเรียกกันว่า “สันคูเมือง”  และมีคูน้ำล้อมรอบ
ตั้งอยู่ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียดการเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3076 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 6.3 กิโลเมตร ผ่านวัดเจดีย์ทอง และเลี้ยวไปทางเดียวกับวัดดงละคร
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่ลิ้งค์ http://www.tat8.com/thai/activities/mapnakhonnayok.html
รูปภาพลิ่งค์ http://www.tat8.com/thai/ny/p_bandonglakon.html