แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หลวงพ่อเศียรนคร (วัดบุญนาค)


ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ)เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครนายกให้ความเคารพศรัทธา สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยพระร่วง(สุโขทัย)ขุดพบเมื่อพ.ศ.2495บริเวณโรงกลั่นสุราจังหวัดนครนายก โดยขุดพบแต่เศียรไม่มีองค์ และได้นำไปไว้ที่โรงเรียนนายกพิทยา (ปัจจุบันยุบไปแล้ว) ต่อมานำไปประดิษฐานที่วัดบุญนาครักขิตาราม ในปี พ.ศ. 2511  มีผู้ศรัทธาสร้างองค์พระและวิหารถวาย และถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า  “หลวงพ่อเศียรนคร” นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่เป็นประธานของลานปฏิบัติธรรม และมีศาลาริมน้ำสำหรับนั่งพักผ่อน

แหล่งท่องเที่ยว หลวงพ่อเศียรนคร (วัดบุญนาค)
ลักษณะเด่นสถานที่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ)เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครนายกให้ความเคารพศรัทธา
ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียดการเดินทาง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่ลิ้งค์ http://www.tat8.com/thai/activities/mapnakhonnayok.html
รูปภาพลิ่งค์ http://www.tat8.com/thai/ny/p_luangporsiannakon.htm