แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน


ตามประวัติท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยอยุธยา  เมื่อปี พ.ศ. 2130 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะที่ไทยติดพันศึกกับพม่า เขมรได้เข้ามารุกรานและกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรีเพื่อนำกลับไปเขมร   และได้ยึดเมืองปราจีนบุรีและเมืองนครนายก ขุนด่านได้รวบรวมชาวเมืองถอยไปตั้งหลักที่เขาชะโงกแล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรออกจากนครนายกจนเขมรแตกพ่ายไป ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอีกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นนำกำลังพลไปตั้งที่เขาชะโงก และได้รื้อศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ท่านจึงแสดงอภินิหารทำให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน
ลักษณะเด่นสถานที่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก
ตั้งอยู่ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียดการเดินทาง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่ลิ้งค์ http://www.crma.ac.th/map/map.htm
รูปภาพลิ่งค์ http://www.tat8.com/thai/ny/p_khundan.html