แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดเขาแดง


วัดเขาแดง ปัจจุบัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสาริกา (เดิมเรียกตำบลบ้านบุ่ง) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายก ประมาณ ๗-๘ กม. ตามถนนสายสาริกา นางรอง ตรงสี่แยกประชาเกษม เลียวซ้ายไปทาง ถนนเขาแดง – โรงเรียนนายร้อย จปร. อีก ๑ กม. ผู้คนหรือประชากรในหมู่บ้าน เดิมเป็นคนลาวเวียงจันทน์  ประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว  ที่อพยพมาในสมัยปลายรัชกาลพระเจ้าตากสินมหาราชมีเรื่องเล่าว่า ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๐   เจ้าเมืองอุบลราชธานีนำข้าทาสบริวารมาจากเวียงจันทร์ และมาตั้งบ้านเมืองขึ้นที่ดอนมดแดง   มีความเจริญขึ้นตามลำดับ 

          วัดนี้จะตั้งเมื่อไร   ใครเป็นผู้สร้าง   ไม่อาจที่จะทราบได้เพราะเดิมทีไม่ได้จดจารึกบันทึกไว้เป็นแต่เพียงเล่าสืบกันต่อๆ มา        สันนิฐานว่าน่าจะตั้งประมาณ  พ.. ๒๓๔๘  (ว่าตามเอกสาร หนังสือที่ดิน ส.ค.๑  ที่ดินตั้งวัด  กล่าวไว้) วัดนี้ จัดทำประวัติวัดครั้งแรก    เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒   คราวจัดงานผูกพัทธสีมา  ฝังลูกนิมิต ท่านเจ้าอาวาสสมัยนั้น  นามว่า  พระมหาสนธิ์  แสงสูงเนิน    สืบถามคนเก่าแก่ของหมู่บ้าน   คือ อุบาสกสาลี  ศรียา  อายุ ๗๙ ปี  (พ.ศ.๒๔๘๒)  เล่าว่า   เมื่อท่านเป็นเด็ก  เท่าที่จำความได้จนบัดนี้  มีผู้ปกครองวัดมาแล้ว  ๘  รูป  ทั้งพระมหาสนธิ์รูปปัจจุบัน   ( รูปที่ ๑ - ๘ )  แต่รูปแรกที่ตั้งวัดนั้น  ผู้เล่าเรื่องก็ไม่อาจทราบได้  เกิดมาพอจำความได้  เห็นท่านผู้ปกครองวัดนี้  เขาเรียกกันว่า “สมภารจาน”  คำว่าจาน  จะมาจากชื่อจานหรือชื่ออาจารย์ก็ไม่อาจทราบได้

ประวัติพระพุทธนิมิตมงคล ( หลวงพ่อใหญ่  )

 

          เกิดจากการอธิษฐานจิตในการสวดมนต์ไหว้พระของจ่าสิบเอก  จรูญพร้อมเพรียง จ่าสิบเอกจรูญ  พร้อมเพรียงสังกัดค่ายทหารลพบุรี เข้าห้องพระไหว้พระสวดมนต์แล้วอธิษฐานจิตต่อหน้าองค์พระที่กราบไหว้ที่บ้าน โดยอธิษฐานว่า  “ลูกเป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนา  เวลานี้เป็นเวลาใกล้กึ่งพุทธกาล ( กึ่งพุทธกาล พ.ศ. ๒๕๐๐ ) ลูกอยากจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา     ให้ครบ  ๕,๐๐๐ พระวัสสา  ลูกอยากจะสร้างพระพุทธรูปเท่าองค์จริง  คือสูง ๘ ศอก ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา จะสำเร็จหรือไม่ ขอองค์เทพไท้ผู้มีฤทธิ์  จงมาดลจิตข้าพเจ้าให้เกิดเป็นนิมิตมงคลเถิด” และพูดเป็นภาษาบาลีว่า “พุทธปฏิมานิมิตตัง  ปฏิมามะมะ   อรหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ  ปิตุ มาตา” 

         ท่านใดที่บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อใหญ่ติดตัวจะเกิดพลัง

พระพุทธนิมิตรมงคล ( หลวงพ่อใหญ่ ) ไม่มีวันล้ม

          ชีวิตไม่ล้ม    ธุระกิจไม่ล้ม  

                   แคล่วคลาดปลอดภัย 

                               เมตตามหานิยม  ค้าขายร่ำรวย