แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช


ประดิษฐานอยู่ที่วัดเขานางบวช ภายในมณฑปบนยอดเขานางบวช รอยพระพุทธบาทนี้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2401 ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12  ปีระกา  และจะมีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 ของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยว รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช
ลักษณะเด่นสถานที่ เขานางบวชสูงประมาณ 100 เมตร ทางขึ้นมีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ขั้น
ตั้งอยู่ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียดการเดินทาง
โทรศัพท์ 037-328289
โทรสาร
แผนที่ลิ้งค์ http://www.tat8.com/thai/activities/mapny_country.html
รูปภาพลิ่งค์ http://www.tat8.com/thai/ny/p_roiprapoottabaht.html