แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม


เป็นที่ประดิษฐานของ เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ปางมหาเศรษฐีชัมภลหรือที่เรียกว่าปางมหาราช หล่อด้วยโลหะขนาดฐานกว้าง 2 เมตรลักษณะสมบูรณ์น่าเลื่อมใส ซึ่งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ให้คุณด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ และการค้าขาย ในการจัดงานตรุษจีนฉลอง 222 ปี เยาวราช เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ได้อัญเชิญรูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย ไปให้ประชาชนสักการะบูชาทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

แหล่งท่องเที่ยว พุทธสถานจีเต็กลิ้ม
ลักษณะเด่นสถานที่ ปัจจุบันพุทธสถานจีเต็กลิ้ม ได้แกะสลักเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ยจากหยกเขียวน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม นับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่แกะสลักจากหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอริยเมตตรัย พระอวโลกิเตศวรพันกร เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าตามคติความเชื่อของชาวจีน
ตั้งอยู่ ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียดการเดินทาง การเดินทาง  ตามทางหลวงหมายเลข 3076 (นครนายก-บ้านสร้าง)  เลี้ยวผ่านด้านหลังอนามัยหนองทราย ผ่านวัดศรีจุฬา รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่ลิ้งค์ http://www.moohin.com/009/009k005.shtml
รูปภาพลิ่งค์ http://www.tat8.com/thai/ny/p_jeeteklim.htm