แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พระอรหันต์พุทธอุทยานพุทธชยันตี


 "พุทธอุทยานสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี" ตั้งอยู่ หมู่ ๓ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก บริเวณทางเข้าน้ำตกสาริกา เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ โดยได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หน้าตักกว้าง ๙ เมตร และสร้างพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดสร้างพระพุทธรูป ที่ล้อมรอบด้วยพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ ดำเนินการจัดสร้างโดย พระราชพิพัฒน์โกศล หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
              สำหรับการจัดสร้างพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หน้าตักกว้าง ๙ เมตร และสร้างพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ ถือว่าเป็นการจัดสร้างครั้งแรกของโลก ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ที่นี้มีการจัดสร้างรูปปั้นพระอรหันต์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ด้วย