แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)


เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรอง สร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบันเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวรวม 2,594 เมตร สูง 93 เมตร น้ำมีความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร  เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนที่มีคุณประโยชน์นานัปการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ทรงคุณค่า และสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวนครนายกและชาวไทยทุกคน ด้านหน้าเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นน้ำสีขาวคั่นกลางกับผืนป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำให้กับเขื่อน ด้านหลังเขื่อนเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพของคนจังหวัดนครนายก สอบถามข้อมูล โทร. 0 3738 4334