แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15


หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านจนกลายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรคลอง 15 ชาวองครักษ์

แหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15
ลักษณะเด่นสถานที่ หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด
ตั้งอยู่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายละเอียดการเดินทาง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่ลิ้งค์ http://www.vrapol.com/bikeproject/tat_map_nakonnayok2.gif
รูปภาพลิ่งค์ http://www.tat8.com/pics/ny/ny_flower44.jpg