แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

น้ำตกลานรัก หรือน้ำตกตาดหินกอง


เกิดจากสายธารเล็ก ๆ ไหลผ่านลานหินในช่วงสุดท้ายและไหลพุ่งเป็นทางยาวผ่านที่กว้างเลียบตรงเชิงเขาเตี้ย ๆ สวยงาม น้ำตกลานรักแปลกตาไปจากน้ำตกแห่งอื่น  เพราะน้ำตกลานรักมีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

ลักษณะเด่นสถานที่ เป็นสายธารเล็ก ๆ ไหลผ่านลานหินในช่วงสุดท้ายและไหลพุ่งเป็นทางยาวผ่านที่กว้างเลียบตรงเชิงเขาเตี้ย ๆ สวยงาม
ตั้งอยู่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
รายละเอียดการเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกสาริกาและน้ำตกนางรอง โดยเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกประชาเกษมประมาณกิโลเมตรที่ 8  เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณตัวน้ำตก
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
แผนที่ลิ้งค์ http://www.tat8.com/thai/activities/mapny_country.html
รูปภาพลิ่งค์ http://www.tat8.com/thai/ny/p_namtoklanruk.htm