แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา

อ่างเก็บน้ำวังบอน


แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำวังบอน
ลักษณะเด่นสถานที่ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น เดินป่า ดูนก  โรยตัวหน้าผาจริง  4  หน้าผา 5 น้ำตก  พายเรือแคนูชมความงามของน้ำตกวังบอน เป็นต้น
ตั้งอยู่ บ้านวังบอน หมู่ 7 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รายละเอียดการเดินทาง จากตัวเมืองนครนายกใช้ทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอปากพลี (เส้นทางไปน้ำตกวังม่วง) ระยะทาง 24 กิโลเมตร
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่ลิ้งค์ http://www.tat8.com/thai/activities/mapny_wangbon.html
รูปภาพลิ่งค์ http://www.bikeloves.com/board_bpmtbtrip/UploadImages/01834-3-a3.jpg