เกี่ยวกับเรา

จังหวัดนครนายก


     จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2489 จังหวัดนี้ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่

     ประวัติ สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวารวดี มีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคูอยู่ที่ตำบลดงละคร แต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรีจนเมื่อปี พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน ในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ

     ภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับทิวเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพฯ”
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย

การเดินทางสู่จังหวัดนครนายก


การเดินทางโดยรถยนต์  จากกรุงเทพฯ ไปได้ 2 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) จนถึงนครนายกระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2  ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือ

  1. กรุงเทพฯ - หินกอง - นครนายก
  2. กรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ์ - นครนายก 
  3. กรุงเทพฯ - นครนายก – อรัญประเทศ
  4. กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร

รถตู้ สายกรุงเทพฯ-นครนายก มีจุดขึ้นรถ ได้แก่

     - จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต รถออกทุก 40 นาที

     - จากรังสิต ขึ้นรถที่บริเวณท่ารถข้างเมเจอร์รังสิต สายคลอง รถออกทุก 20 นาที

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง-อำเภอปากพลี 9 กม.
อำเภอเมือง- อำเภอบ้านนา 17 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอองครักษ์ 32 กม. 

การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยังจังหวัดใกล้เคียง

สถานีเดินรถโดยสารประจำทางมีบริการเดินรถไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และจันทบุรี ส่วนการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว และอำเภอต่าง ๆ มีบริการรถสองแถวบริการวันละหลายเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเดินรถ โทร. (037) 311932 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 037)

สำนักงานจังหวัดนครนายก 314575
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 313615
ททท.สำนักงานนครนายก 312282
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 311285, 311535
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา 382013-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี 399600, 399601
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ 391301
โรงพยาบาลนครนายก 311219, 311239, 311150
โรงพยาบาลบ้านนา 381833
โรงพยาบาลปากพลี 399504
โรงพยาบาลองครักษ์ 391399
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง 311932
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก 312282